تسهیلات بنیاد ملی نخبگان برای دانشجویان برگزیده دوره دکتری

تسهیلات بنیاد ملی نخبگان برای دانشجویان برگزیده دوره دکتری
شهریور ۱۵, ۱۳۹۴
66 بازدید

بنیاد ملی نخبگان با هدف استفاده از توانمندی تخصصی دانشجویان برتر دوره دکتری تخصصی دانشگاه های کشور، از ابتدای سال ۱۳۹۴ تسهیلات ویژه ای را برای گذراندن دوره نظام وظیفه آنان طراحی کرده است. بر اساس این تسهیلات، دانشجویان برگزیده دوره دکتری می توانند دوره خدمت نظام وظیفه خود را با اجرای طرحی پژوهشی/فناورانه/فرهنگی و […]

بنیاد ملی نخبگان با هدف استفاده از توانمندی تخصصی دانشجویان برتر دوره دکتری تخصصی دانشگاه های کشور، از ابتدای سال ۱۳۹۴ تسهیلات ویژه ای را برای گذراندن دوره نظام وظیفه آنان طراحی کرده است.

بر اساس این تسهیلات، دانشجویان برگزیده دوره دکتری می توانند دوره خدمت نظام وظیفه خود را با اجرای طرحی پژوهشی/فناورانه/فرهنگی و در مدت زمانی معادل نیمی از معمول سایر مشمولان هم تراز طی کنند.

از سوی دیگر، با توجه به لزوم حفظ پیوستگی مسیر علمی دانشجویان در دوره تحصیلی خود، بنیاد دو شرط لازم را برای برگزیدگان لحاظ نموده است :

الف: دانشجو از طرح نامه (پروپوزال) رساله دکترای خود با موفقیت دفاع کرده باشد.

ب: استاد(ان) راهنمای دانشجو و نیز دانشگاه/پژوهشگاه متبوع دانشجو با طی دوران خدمت نظام وظیفه هم زمان با تحصیل دانشجو موافق باشد.

با توجه به نکات فوق، به پیوست کاربرگ موافقت استاد راهنما و مؤسسه برای استحضار و بهره برداری به پیوست همین اطلاعیه ضمیمه می گردد.

یادآوری می گردد، در صورت احراز شرایط اولیه دانشجو بر اساس مقررات بنیاد ملی نخبگان، لازم است کاربرگ مذکور تکمیل و در سامانه اطلاعاتی بنیاد به نشانی زیر بارگذری شود :

http://soraya.bmn.ir

NOKHBEGAN