ترمیم حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

اسفند ۱۲, ۱۳۹۶
41 بازدید

ترمیم حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ لللللل “دروس حذف شده پس از اتمام حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶” بنا به مصوبه شورای آموزشی دانشگاه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵، دروس ذیل به دلیل به حد نصاب نرسیدن از لیست دروس نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ حذف گردیده­اند. لذا دانشجویان دروس مذکور ضمن […]

ترمیم حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

لللللل

“دروس حذف شده پس از اتمام حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶”

بنا به مصوبه شورای آموزشی دانشگاه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵، دروس ذیل به دلیل به حد نصاب نرسیدن از لیست دروس نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ حذف گردیده­اند. لذا دانشجویان دروس مذکور ضمن بررسی برنامه درسی خود حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ مهلت دارند تا با مراجعه حضوری به مدیریت آموزش دانشگاه نسبت به ترمیم حذف و اضافه خود اقدام نمایند. در غیر اینصورت کلیه تبعات بعدی آن به عهده شخص دانشجو می باشد.

جهت دریافت لیست دروس حذف شده بر روی لینک ذیل کلیک نمائید:

 لیست دروس حذف شده بعد از حذف و اضافه ۹۶۲

ردیف گروه آموزشی کد درس نام درس استاد درس روز و ساعت تشکیل درس
۱ مهندسی عمران ۰۲-۱۰۸۲۰۰۲ آزمایشگاه تکنولوژی بتن پاچیده قاسم چهارشنبه ۱۶:۳۰-۱۵
۲ مهندسی عمران ۰۳-۱۰۸۲۰۰۲ آزمایشگاه تکنولوژی بتن پاچیده قاسم چهارشنبه ۱۸-۱۶:۳۰
۳ مهندسی عمران ۰۳-۱۰۸۲۱۵۴ مقررات ملی ساختمان عزالدین امیر سه شنبه ۱۸-۱۶:۳۰

              

لللللللل

“لیست اسامی دانشجویان دارای ثبت نام مخدوش پس از اتمام حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶”

اسامی افراد مشمول ترمیم حذف و اضافه به شرح جدول ذیل می باشد. جهت اطلاع از اسامی بر روی لینک ذیل کلیک نمایید. اسامی به ترتیب شماره دانشجویی دانشجویان قرار گرفته اند:

لیست اسامی دانشجویان دارای ثبت نام مخدوش پس از اتمام حذف و اضافه ۹۶۲

فرم بررسی مشکلات واحدهای اخذ شده دانشجوی ثبت نام مخدوش – ترمیم حذف و اضافه ۹۶۲

بنا به مصوبه شورای آموزشی دانشگاه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵، دانشجویانی که اسامی آنان در لیست فوق الذکر آورده شده است، می بایست ضمن پرینت برنامه انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ خود ، دریافت و تکمیل فرم ذیل و پس از تائید مدیرگروه آموزشی خود حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ مهلت دارند تا با مراجعه حضوری به مدیریت آموزش دانشگاه نسبت به ترمیم حذف و اضافه خود اقدام نمایند. در غیر اینصورت کلیه تبعات بعدی آن به عهده شخص دانشجو می باشد.

همچنین در صورت عدم مراجعه حضوری و پیگیری دانشجو تا تاریخ فوق الذکر اداره آموزش می­تواند ، تمامی واحدهای آموزشی رعایت نشده دانشجو را حذف نماید و از ادامه تحصیل دانشجو و حضور در امتحانات پایان ترم دانشجو جلوگیری بعمل آورد.

فرم بررسی مشکلات واحدهای اخذ شده دانشجوی ثبت نام مخدوش – ترمیم حذف و اضافه ۹۶۲

لللللللللللللللل

“قابل توجه دانشجویانی که در نیمسال پایانی خود در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ به سر می برند

(با اخذ کل ۲۴ واحد باقیمانده خود (حداکثر ۲۴ واحد) در این نیمسال، تمامی واحدهای خود را به اتمام می رساند)”

بنا به مصوبه شورای آموزشی دانشگاه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵، دانشجویانی که در نیمسال پایانی خود در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ به سر می برند (با اخذ کل ۲۴ واحد باقیمانده خود (حداکثر ۲۴ واحد) در این نیمسال، تمامی واحدهای خود را به اتمام می­رساند) و از تسهیلات نیمسال پایانی تحصیل خود به شرح ذیل استفاده نموده اند می بایست ضمن پرینت برنامه انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ خود ، دریافت و تکمیل فرم ذیل و پس از تائید مدیرگروه آموزشی خود حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ مهلت دارند تا با مراجعه حضوری به اداره آموزش دانشگاه نسبت به تحویل تعهدنامه ذیل اقدام نمایند.در غیر اینصورت کلیه تبعات بعدی آن به عهده شخص دانشجو می باشد.

همچنین در صورت عدم تحویل فرم مذکور به اداره آموزش دانشگاه و عدم پیگیری دانشجو تا تاریخ فوق الذکر اداره آموزش می­تواند ،  از ادامه تحصیل دانشجو و حضور در امتحانات پایان ترم و فارغ التحصیلی دانشجو در پایان نیمسال تحصیلی جلوگیری بعمل آورد.

فرم تعهد دانشجویانی که در نیمسال آخر تحصیلی خود به سر می برند

تسهیلات مورد استفاده دانشجویان در نیمسال پایانی تحصیل خود:

□ اخذ حداکثر ۲۴ واحد به صورت همزمان (در صورت عدم کسب معدل ۱۷ و بالاتر در نیمسال قبل).

□ عدم رعایت پیشنیازی و همنیازی دروس.

□ اخذ درس به همراه تداخل زمان امتحانی با سایر دروس.

□ اخذ درس به همراه تداخل زمان ارائه درس با سایر دروس.

□ اخذ حداکثر ۲ درس تئوری به صورت معرفی به استاد (در صورت عدم ارائه در نیمسال جاری) به همراه سایر دروس در این نیمسال ضمن رعایت حداکثر سقف ۲۴ واحد.

□ عدم رعایت حداقل تعداد واحد (۱۲ واحد) برای یک نیمسال.

لللللللللللللللللل

“قابل توجه دانشجویان ثبت نامی ورودی تکمیل ظرفیت آزمون سراسری ۱۳۹۶ دارای دروس تطبیقی” 

 

بنا به مصوبه شورای آموزشی دانشگاه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۵، این دسته از دانشجویان می بایست ضمن پرینت برنامه انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ خود و کارنامه دروس تطبیقی در نیمسال قبل در سایر دانشگاه ها و  دریافت و تکمیل فرم ذیل و پس از تائید مدیرگروه آموزشی خود حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ مهلت دارند تا با مراجعه حضوری به اداره آموزش دانشگاه نسبت به تحویل تعهدنامه ذیل اقدام نمایند.  در غیر اینصورت کلیه تبعات بعدی آن به عهده شخص دانشجو می باشد.

همچنین در صورت عدم تحویل فرم مذکور به اداره آموزش دانشگاه و عدم پیگیری دانشجو تا تاریخ فوق الذکر اداره آموزش می­تواند ، از ادامه تحصیل دانشجو و حضور در امتحانات پایان ترم  جلوگیری بعمل آورد.

فرم تعهد دانشجویان دارای دروس تطبیقی ورودی تکمیل ظرفیت ۱۳۹۶

اداره آموزش دانشگاه گرمسار