اطلاعیه شماره ۲ ترمیم حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

مهر ۱۶, ۱۳۹۶
31 بازدید

اطلاعیه شماره ۲ ترمیم حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ اسامی افراد مشمول ترمیم حذف و اضافه به شرح جدول ذیل می باشد. جهت اطلاع از اسامی بر روی لینک ذیل کلیک نمایید. اسامی دانشجویان اعمال قانون شده در ترمیم حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷ – ۱۳۹۶ دروس حذف شده […]

اطلاعیه شماره ۲ ترمیم حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

اسامی افراد مشمول ترمیم حذف و اضافه به شرح جدول ذیل می باشد. جهت اطلاع از اسامی بر روی لینک ذیل کلیک نمایید.

اسامی دانشجویان اعمال قانون شده در ترمیم حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷ – ۱۳۹۶

دروس حذف شده پس از اتمام حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

 

بنا به مصوبه شورای آموزشی دانشگاه مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۲، دروس ذیل به دلیل به حد نصاب نرسیدن از لیست دروس نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ حذف گردیده­ اند. لذا دانشجویان دروس مذکور ضمن بررسی برنامه درسی خود حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ مهلت دارند تا با مراجعه حضوری به مدیریت آموزش دانشگاه نسبت به ترمیم حذف و اضافه خود اقدام نمایند. در غیر اینصورت کلیه تبعات بعدی آن به عهده شخص دانشجو می باشد. جهت اطلاع از لیست دروس حذف شده بر روی لینک ذیل کلیک نمایید.

 

اطلاعیه و لیست حذف کلاسها جهت ترمیم حذف و اضافه