برگزاری کارگاه های آموزشی پیشگیری از اعتیاد و شناسایی انواع مواد مخدر، آسیب ها و عوارض ناشی از مصرف آن

اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۸
31 بازدید

روز دوشنبه مورخ ۹۸/۲/۱۶ و چهارشنبه ۹۸/۲/۱۸ ساعت ۱۱:۰۰ الی ۱۳:۰۰ کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد با محوریت شناسایی مواد مخدر و آسیب های ناشی از مصرف آنها در دانشگاه گرمسار برگزار شد.  این کارگاه ها که با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر شهرستان و امور دانشجویی و فرهنگی دانشگاه برگزار گردید؛ با استقبال خوب دانشجویا […]

روز دوشنبه مورخ ۹۸/۲/۱۶ و چهارشنبه ۹۸/۲/۱۸ ساعت ۱۱:۰۰ الی ۱۳:۰۰ کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد با محوریت شناسایی مواد مخدر و آسیب های ناشی از مصرف آنها در دانشگاه گرمسار برگزار شد.

 این کارگاه ها که با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر شهرستان و امور دانشجویی و فرهنگی دانشگاه برگزار گردید؛ با استقبال خوب دانشجویا مواجه شد.  هم­چنین فیلم های مستند آموزشی نیز در خصوص آگاهی بخشی بیشتر به دانشجویان پخش شدند.

۲۰۱۹۰۵۰۸_۱۱۱۶۲۷   ۲۰۱۹۰۵۰۸_۱۱۱۸۳۷