برگزاری کارگاه مشاوره دانشجویی

اسفند ۲۲, ۱۳۹۷
29 بازدید

کارگاه شناخت اختلالات شخصیّت قبل و بعد از ازدواج روز دوشنبه ۲۰ اسفند ۹۷ برگزار شد. در این کارگاه که با حضور تعدادی از دانشجویان علاقمند برگزار شد، مشاور دانشگاه درخصوص انواع اختلالات شخصیّتی و مشکلات ناشی از آن و راهکارهای تشخیص انواع مشکلات شخصیّتی، جهت آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان، توضیحاتی را ارائه دادند. […]

کارگاه شناخت اختلالات شخصیّت قبل و بعد از ازدواج روز دوشنبه ۲۰ اسفند ۹۷ برگزار شد.

در این کارگاه که با حضور تعدادی از دانشجویان علاقمند برگزار شد، مشاور دانشگاه درخصوص انواع اختلالات شخصیّتی و مشکلات ناشی از آن و راهکارهای تشخیص انواع مشکلات شخصیّتی، جهت آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان، توضیحاتی را ارائه دادند.

۲۰۱۹۰۳۱۱_۱۱۱۱۳۶   ۲۰۱۹۰۳۱۱_۱۱۱۱۴۲

۲۰۱۹۰۳۱۱_۱۱۲۳۰۴   ۲۰۱۹۰۳۱۱_۱۱۱۸۵۵

۲۰۱۹۰۳۱۱_۱۱۱۱۳۰   ۲۰۱۹۰۳۱۱_۱۱۱۱۱۴