برگزاری کارگاه سازه ماکارونی

فروردین ۲۸, ۱۳۹۷
24 بازدید

به اطلاع دانشجویان مهندسی عمران می رساند: انجمن علمی این رشته در نظر دارد  هفتمین دوره کارگاه آموزشی سازه ماکارونی را برگزار  نماید. علاقه مندان می توانند جهت ثبت نام و نام خانوادگی خود را به شماره۰۹۳۳۱۹۱۴۴۵۸ ارسال نمایند. زمان برگزاری: شنبه  اول اردیبهشت ۱۳۹۷  

به اطلاع دانشجویان مهندسی عمران می رساند: انجمن علمی این رشته در نظر دارد  هفتمین دوره کارگاه آموزشی سازه ماکارونی را برگزار  نماید.

علاقه مندان می توانند جهت ثبت نام و نام خانوادگی خود را به شماره۰۹۳۳۱۹۱۴۴۵۸ ارسال نمایند.

زمان برگزاری: شنبه  اول اردیبهشت ۱۳۹۷