برگزاری کارگاه دوره احیاء پایه و کمک های اولیه توسط هیات پزشکی ورزشی شهرستان گرمسار

بهمن ۲۶, ۱۳۹۸
40 بازدید

این دوره از سوی هیات پزشکی ورزشی شهرستان گرمسار در دانشگاه دولتی گرمسار طی دو روز، ویژه کارمندان دانشگاه تشکیل شد. این دوره جهت آشنایی پرسنل  با مباحث کمکهای اولیه مقدماتی، تنفس مصنوعی، cpr  و مباحث پیرامونی با ارائه سرفصلهای مربوطه صورت گرفت.

این دوره از سوی هیات پزشکی ورزشی شهرستان گرمسار در دانشگاه دولتی گرمسار طی دو روز، ویژه کارمندان دانشگاه تشکیل شد.

این دوره جهت آشنایی پرسنل  با مباحث کمکهای اولیه مقدماتی، تنفس مصنوعی، cpr  و مباحث پیرامونی با ارائه سرفصلهای مربوطه صورت گرفت.

28972