برگزاری کارگاه آموزشی مشاوره با محوریت شناخت انواع تیپ های شخصیتی

اردیبهشت ۲, ۱۳۹۸
36 بازدید

 کارگاه آموزشی مشاوره با محوریت شناخت انواع تیپ­های شخصیتی برگزار شد. روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۲ کارگاه آموزشی مشاوره با محوریت شناخت انواع تیپ­های شخصیتی در ساختمان آموزشی دانشکده برگزار شد. در این کارگاه پس از معرفی و تحلیل انواع تیپ­های شخصیتی و ارزیابی هر کدام از آنها، به بیان ویژگی­ها و شاخصه­ های انواع شخصیت پرداخته […]

 کارگاه آموزشی مشاوره با محوریت شناخت انواع تیپ­های شخصیتی برگزار شد.

روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۲/۲ کارگاه آموزشی مشاوره با محوریت شناخت انواع تیپ­های شخصیتی در ساختمان آموزشی دانشکده برگزار شد. در این کارگاه پس از معرفی و تحلیل انواع تیپ­های شخصیتی و ارزیابی هر کدام از آنها، به بیان ویژگی­ها و شاخصه­ های انواع شخصیت پرداخته شد. در پایان پس از برگزاری آزمون «تست شخصیت» از شرکت­ کنندگان در کارگاه، تیپ­ های شخصیتی هرکدام شناسایی و به آنها اعلام شد.

۲۰۱۹۰۴۲۲_۱۱۱۲۰۴   ۲۰۱۹۰۴۲۲_۱۱۱۲۰۰