برگزاری همایش نقد فیلم تخصصی توسط انجمن علمی معماری

اردیبهشت ۲۹, ۱۳۹۷
29 بازدید

انجمن علمی معماری دانشگاه در روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۲/۲۶ نشستی با حضور دانشجویان و اساتید این رشته درخصوص نقد فیلم برگزار نمود. در این نشست که با استقبال دانشجویان معماری روبرو شد، یکی از کارهای “زاها حدید” معمار برجسته معاصر مورد واکاوی و تحلیل قرار گرفت.        

انجمن علمی معماری دانشگاه در روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۲/۲۶ نشستی با حضور دانشجویان و اساتید این رشته درخصوص نقد فیلم برگزار نمود.

در این نشست که با استقبال دانشجویان معماری روبرو شد، یکی از کارهای “زاها حدید” معمار برجسته معاصر مورد واکاوی و تحلیل قرار گرفت.

۲۰۱۸۰۵۱۶_۱۰۴۳۴۲   ۲۰۱۸۰۵۱۶_۱۰۴۱۲۸

۲۰۱۸۰۵۱۶_۱۰۴۱۰۳   ۲۰۱۸۰۵۱۶_۱۰۳۹۲۱

۲۰۱۸۰۵۱۶_۱۰۳۹۱۳