برگزاری نمایشگاه حجاب و عفاف در دانشگاه گرمسار

آبان ۳, ۱۳۹۵
26 بازدید

نمایشگاه حجاب و عفاف در دانشگاه گرمسار در حال برگزاری است. به گزارش روابط عمومی دانشگاه گرمسار، این نمایشگاه که با همکاری معاونت فرهنگی دانشجوئی و ستاد امر به معروف دانشگاه گرمسار در ساختمان آموزشی دانشگاه گرمسار از روز یکم آبان ماه آغاز شده، به مدت یک هفته دایر خواهد بود.         […]

نمایشگاه حجاب و عفاف در دانشگاه گرمسار در حال برگزاری است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه گرمسار، این نمایشگاه که با همکاری معاونت فرهنگی دانشجوئی و ستاد امر به معروف دانشگاه گرمسار در ساختمان آموزشی دانشگاه گرمسار از روز یکم آبان ماه آغاز شده، به مدت یک هفته دایر خواهد بود.

img_7024-1                                    img_7019-1

img_7022-1   img_7026-1

img_7027-1   img_7025-1