برگزاری نشست تخصصی ” در طراحی هیچ چیز اتفاقی نیست”

اسفند ۳, ۱۳۹۶
64 بازدید

به همت دانشگاه گرمسار به همراه انیستیتو اروپایی دیزاین، قطب علمی و فناوری دانشگاه تهران، سفارت ایتالیا، دانشگاه سوره، موسسه آموزش عالی علاالدوله سمنانی گرمسار، به مناسبت روز طراحی در ایتالیا و ایران نشست تخصصی تحت عنوان ” در طراحی هیج چیز اتفاقی نیست” با سخنرانی پروفسور دکتر جووانی اتتلو ۳۰ بهمن جاری در حوزه […]

به همت دانشگاه گرمسار به همراه انیستیتو اروپایی دیزاین، قطب علمی و فناوری دانشگاه تهران، سفارت ایتالیا، دانشگاه سوره، موسسه آموزش عالی علاالدوله سمنانی گرمسار، به مناسبت روز طراحی در ایتالیا و ایران نشست تخصصی تحت عنوان ” در طراحی هیج چیز اتفاقی نیست” با سخنرانی پروفسور دکتر جووانی اتتلو ۳۰ بهمن جاری در حوزه هنری برگزار گردید. در این مراسم سفیر ایتالیا درباره این اتفاق بزرگ ابراز خوشحالی کرد و از دانشگاه جامع گرمسار و دیگر نهادهای علمی گفته شده در بالا تشکر و قدردانی جهت این واقعه بزرگ نمود، ایشان در ادامه سخنان خود ابراز داشتند که در واقع طراحی ادغام کردن هنر و عمل است و هردو ملت ایران و ایتالیا اهل مسائل روحی و معنوی و کمال گرا هستند و در طراحی شهرتی جهانی دارند.

در ادامه پروفسور دکتر جووانی اتتلو به ایراد سخنرانی پرداخت، ایشان نگرش به طراحی امروزی را احترام به طبیعت و بازیافت دانستند.   2   4   6   7

3