برگزاری مسابقه کارآفرینی به مناسبت هفته پژوهش

برگزاری مسابقه کارآفرینی به مناسبت هفته پژوهش
آذر ۱۹, ۱۳۹۴
46 بازدید

ستاد استقبال از هفته پژوهش : انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه گرمسار با همکاری ستاد استقبال از هفته پژوهش دانشگاه گرمسار در نظر دارد مسابقه کارآفرینی را در سطح دانشجوئی در دانشگاه گرمسار برگزار نماید. علاقه مندان میتوانند ضمن مطالعه پوستر پیوست، آثار خود در این رابطه را حداکثر تا روز سه شنبه مورخ ۲۴ […]

ستاد استقبال از هفته پژوهش :

انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه گرمسار با همکاری ستاد استقبال از هفته پژوهش دانشگاه گرمسار در نظر دارد مسابقه کارآفرینی را در سطح دانشجوئی در دانشگاه گرمسار برگزار نماید.

علاقه مندان میتوانند ضمن مطالعه پوستر پیوست، آثار خود در این رابطه را حداکثر تا روز سه شنبه مورخ ۲۴ آذر ماه تحویل دبیرانجمن علمی صنایع نمایند.photo_2015-12-10_12-10-59