برگزاری دور دوم انتخابات شورای صنفی دانشجوئی

خرداد ۲, ۱۳۹۷
23 بازدید

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی دانشگاه گرمسار می رساند : فرآیند دور دوم انتخابات شورای صنفی دانشگاه روز پنجشنبه مورخ ۹۷/۳/۳  از ساعت ۰۰:۰۰  بامداد آغاز و تا ساعت ۲۴:۰۰ همان روز ادامه خواهد داشت. دانشجویان می بایست جهت رأی دادن، از طریقه سامانه گلستان به پنل شخصی خود در سامانه مذکور مراجعه و از آن طریق […]

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی دانشگاه گرمسار می رساند :

فرآیند دور دوم انتخابات شورای صنفی دانشگاه روز پنجشنبه مورخ ۹۷/۳/۳  از ساعت ۰۰:۰۰  بامداد آغاز و تا ساعت ۲۴:۰۰ همان روز ادامه خواهد داشت. دانشجویان می بایست جهت رأی دادن، از طریقه سامانه گلستان به پنل شخصی خود در سامانه مذکور مراجعه و از آن طریق نسبت به رای دادن به حداکثر ۷ نفراز کاندیداهای انتخابات اقدام نمایند.

راهنمای انجام مراحل انتخابات در سامانه گلستان

 فهرست اسامی کاندیداهای نهایی انتخابات شورای صنفی دانشگاه بر اساس حروف الفبا به شرح ذیل می باشد:

ردیف نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی رشته تحصیلی
۱ عرفان ابراهیمی ۹۴۱۱۱۲۱۰۰۲ معماری
۲ زهرا باقریان ۹۴۱۱۱۲۱۰۰۵ معماری
۳ کیانا پرسا ۹۵۲۱۱۲۲۰۰۴ معماری
۴ رضا ترابی ۹۵۲۱۱۳۱۰۰۷ نفت
۵ محمد حسین زاده ۹۴۱۱۱۴۲۰۰۹ نفت
۶ محمد حیدرزاده ۹۵۲۱۱۲۲۰۱۱ معماری
۷ کیارش خوشبختی ۹۵۱۱۱۱۱۰۲۳ عمران
۸ میلاد عبداللهی ۹۵۲۱۱۳۲۰۲۷ نفت
۹ پرستو علی زاده ۹۵۱۱۱۲۱۰۴۲ معماری
۱۰ محمدصادق لطف علیان ۹۵۱۱۱۲۲۰۵۰ معماری
۱۱ امیرحسین معمار ۹۴۱۱۱۲۲۰۲۹ معماری
۱۲ سامان منصوری ۹۵۱۱۱۱۱۰۵۶ عمران
۱۳ علی میرکوهی ۹۵۲۱۱۲۲۰۳۷ معماری
۱۴ آذر ناطقی ۹۵۲۱۱۲۱۰۲۷ معماری