برگزاری دوره چهارم انتخابات انجمنهای علمی دانشگاه

دی ۱, ۱۳۹۵
19 بازدید

به اطلاع کلیه دانشجویان دانشگاه گرمسار می رساند، انتخابات چهارمین دوره انجمنهای علمی دانشجوئی دانشگاه گرمسار طبق برنامه زمان بندی ذیل از طریق صفحه شخصی دانشجویان در سامانه آموزشی (نظیر انتخابات انجمن صنفی) برگزار خواهد شد. در طی برگزاری فرآیند انتخابات هر رشته آموزشی، دسترسی دانشجویان سایر رشته های تحصیلی به صفحه شخصیشان مسدود خواهد […]

به اطلاع کلیه دانشجویان دانشگاه گرمسار می رساند، انتخابات چهارمین دوره انجمنهای علمی دانشجوئی دانشگاه گرمسار طبق برنامه زمان بندی ذیل از طریق صفحه شخصی دانشجویان در سامانه آموزشی (نظیر انتخابات انجمن صنفی) برگزار خواهد شد.

در طی برگزاری فرآیند انتخابات هر رشته آموزشی، دسترسی دانشجویان سایر رشته های تحصیلی به صفحه شخصیشان مسدود خواهد بود.

لازم به ذکر است، دانشجویان رشته مهندسی نفت می توانند به حداکثر ۷ داوطلب و دانشجویان سایر رشته ها به حداکثر ۵ داوطلب رأی دهند. بدیهی است رأی دادن به نفرات بیشتر از تعداد ذکر شده باعث ابطال کل آرای فرد خواهد شد.

رشته مهندسی نفت :

چهارشنبه مورخ ۹۵/۱۰/۱ از ساعت ۱۸ الی ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه مورخ ۹۵/۱۰/۲

رشته مهندسی عمران :

پنجشنبه مورخ ۹۵/۱۰/۲ از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۸:۳۰ همانروز

رشته مهندسی صنایع :

پنجشنبه مورخ ۹۵/۱۰/۲ از ساعت ۱۹:۰۰ الی ساعت ۱۰ صبح روز جمعه مورخ ۹۵/۱۰/۳

رشته مهندسی معماری :

جمعه مورخ ۹۵/۱۰/۳ از ساعت ۱۰:۳۰ الی ساعت ۱۹:۳۰ همانروز