برگزاری دوره آموزشی ECLIPS-E100 توسط انجمن علمی مهندسی نفت

اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۸
34 بازدید

انجمن  علمی نفت دانشگاه گرمسار برگزار می کند. دوره آموزشی: ECLIPS- E100 مدرس : دکتر محمد حسام نامی زمان برگزاری: ۱۶ و ۱۷ اردیبهشت، ساعت:۹:۰۰ الی۱۶:۰۰ مکان برگزاری: سایت دانشگاه

انجمن  علمی نفت دانشگاه گرمسار برگزار می کند.

دوره آموزشی: ECLIPS- E100

مدرس : دکتر محمد حسام نامی

زمان برگزاری: ۱۶ و ۱۷ اردیبهشت، ساعت:۹:۰۰ الی۱۶:۰۰

مکان برگزاری: سایت دانشگاه

Untitled-1 (2)