برگزاری جلسه شورای فرهنگی با حضور مسئول محترم بسیج دانشجویی شهرستان گرمسار

اردیبهشت ۵, ۱۳۹۷
25 بازدید

جلسه شورای فرهنگی صبح روز چهارشنبه ۹۷/۲/۵ با حضور مسئول محترم بسیج دانشجویی شهرستان گرمسار جناب آقای سرهنگ شادلو، در محل دانشگاه گرمسار برگزار گردید. در این جلسه پیرامون اردوی زیارتی مشهد، اردوی جهادی و اعیاد شعبانیه بحث و تبادل نظر شد و تصمیماتی در این خصوص اخذ گردید.      

جلسه شورای فرهنگی صبح روز چهارشنبه ۹۷/۲/۵ با حضور مسئول محترم بسیج دانشجویی شهرستان گرمسار جناب آقای سرهنگ شادلو، در محل دانشگاه گرمسار برگزار گردید. در این جلسه پیرامون اردوی زیارتی مشهد، اردوی جهادی و اعیاد شعبانیه بحث و تبادل نظر شد و تصمیماتی در این خصوص اخذ گردید.

 

IMG_0001    IMG_0003