برگزاری جلسه بزرگداشت هفته پژوهش در دانشگاه گرمسار

آذر ۲۳, ۱۳۹۵
35 بازدید

نشست بزرگداشت هفته پژوهش با حضور مدیران و اساتید دانشگاه گرمسار برگزار شد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه گرمسار، این جلسه روز دوشنبه مورخ ۹۵/۹/۲۲ با حضور ریاست، هیأت رئیسه،اعضای هیأت علمی و مدیران گروههای مختلف آموزشی دانشگاه گرمسار در اتاق کنفرانس ساختمان مرکزی این دانشگاه برگزار شد. در این جلسه مباحث و مشکلات و […]

نشست بزرگداشت هفته پژوهش با حضور مدیران و اساتید دانشگاه گرمسار برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه گرمسار، این جلسه روز دوشنبه مورخ ۹۵/۹/۲۲ با حضور ریاست، هیأت رئیسه،اعضای هیأت علمی و مدیران گروههای مختلف آموزشی دانشگاه گرمسار در اتاق کنفرانس ساختمان مرکزی این دانشگاه برگزار شد.

در این جلسه مباحث و مشکلات و راهکارهای مربوط به بخش پژوهش دانشگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و حاضرین به بیان نقطه نظرات خود در این رابطه پرداختند.

425718971_267383   426031632_101643