برگزاری جلسه انجمن ورزشی دانشجوئی

برگزاری جلسه انجمن ورزشی دانشجوئی
آبان ۴, ۱۳۹۵
22 بازدید

به اطلاع کلیه اعضای جدید انجمن ورزشی دانشجوئی دانشگاه که در انتخابات خرداد ماه سال ۹۵ انتخاب شده اند می رساند: جهت تشکیل جلسه انجمن مذکور، رأس ساعت ۹ صبح روز یکشنبه مورخ ۹۵/۸/۹ به دفتر آقای مداحی در ساختمان مرکزی دانشگاه مراجعه فرمائید. حضور کلیه اعضاء الزامی می باشد.

به اطلاع کلیه اعضای جدید انجمن ورزشی دانشجوئی دانشگاه که در انتخابات خرداد ماه سال ۹۵ انتخاب شده اند می رساند:

جهت تشکیل جلسه انجمن مذکور، رأس ساعت ۹ صبح روز یکشنبه مورخ ۹۵/۸/۹ به دفتر آقای مداحی در ساختمان مرکزی دانشگاه مراجعه فرمائید.

حضور کلیه اعضاء الزامی می باشد.