برگزاری اولین جلسه شورای جدید صنفی دانشجوئی

مهر ۱۸, ۱۳۹۶
25 بازدید

اولین جلسه شورای صنفی دانشجوئی دانشگاه (دوره دوم) با حضور آقای مهندس عامری معاونت فرهنگی- دانشجوئی دانشگاه و کارشناسان این حوزه سرکار خانم بهار و آقای مهندس مداحی در دفتر معاونت دانشجویی برگزار شد. در این نشست ابتداء آقای مهندس عامری با تقدیر از اعضای دوره قبلی این شورا، به اعضای جدید خیر مقدم گفتند […]

اولین جلسه شورای صنفی دانشجوئی دانشگاه (دوره دوم) با حضور آقای مهندس عامری معاونت فرهنگی- دانشجوئی دانشگاه و کارشناسان این حوزه سرکار خانم بهار و آقای مهندس مداحی در دفتر معاونت دانشجویی برگزار شد.

در این نشست ابتداء آقای مهندس عامری با تقدیر از اعضای دوره قبلی این شورا، به اعضای جدید خیر مقدم گفتند و برای آنان در این مسئولیت آرزوی توفیق نمودند. در ادامه، ایشان با معرفی کارشناسان و حوزه مسئولیتی آنان، به طور اجمالی به بیان وضعیت حوزه دانشجوئی- فرهنگی دانشگاه پرداختند.

در ادامه جلسه نیز اعضای اصلی شورا، ضمن معرفی خود، دیدگاهها و نقطه نظرات خود را در مورد نقش شورای صنفی در ارتقای خدمات دانشگاه به دانشجویان بیان داشتند.

در بخش پایانی این نشست، حاضرین نظرات خود را در مورد نحوه تعامل بهتر شورا و دانشگاه اعلام نمودند.

434331134_171702   435825867_112201

435832625_112278