برگزاری انتخابات انجمن های علمی

برگزاری انتخابات انجمن های علمی
آذر ۸, ۱۳۹۴
20 بازدید

به اطلاع کلیه دانشجویان علاقمند به کاندیداتوری  عضویت در  انجمن های علمی – دانشجویی می رساند ، از تاریخ ۸/۹/۱۳۹۴ الی۱۴/۹/۱۳۹۴ جهت ثبت نام ، فرم تقاضای عضویت را از طریق سایت دانشگاه دریافت نموده،پس از کامل نمودن اطلاعات،آن را به امور فرهنگی دانشگاه“ سرکار خانم بهار“ ارائه نمایند.   *شرایط عمومی و اختصاصی  متقاضیان عضویت […]

به اطلاع کلیه دانشجویان علاقمند به کاندیداتوری  عضویت در  انجمن های علمی – دانشجویی می رساند ، از تاریخ ۸/۹/۱۳۹۴ الی۱۴/۹/۱۳۹۴ جهت ثبت نام ، فرم تقاضای عضویت را از طریق سایت دانشگاه دریافت نموده،پس از کامل نمودن اطلاعات،آن را به امور فرهنگی دانشگاه سرکار خانم بهار ارائه نمایند.

 

*شرایط عمومی و اختصاصی  متقاضیان عضویت در انتخابات انجمن های علمی- دانشجویی*

 

الف : شرایط عمومی

۱- اشتغال به تحصیل در رشته مربوطه

۲-عدم عضویت در شورای مرکزی دیگر تشکل های دانشجویی اعم ازصنفی، سیاسی، ورزشی، فرهنگی

تبصره: اعضای شورای مرکزی دیگر تشکل ها در صورت   استعفاء یک ماه پیش از برگزاری انتخابات انجمن های علمی و پذیرش آن می توانند داوطلب عضویت در شورای مدیریت انجمن علمی شوند.

۳-عدم محکومیت منجر به توبیخ کتبی  و درج در پرونده یا بالاتر

۴-گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی برای دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی

 

ب: شرایط اختصاصی

  داوطلبان باید حداقل دارای یکی از شرایط ذیل باشند :

۱- معدل نیمسال گذشته داوطلب کمتر از میانگین معدل گروه در همان نیمسال نباشند.

۲- داشتن حداقل یک مقاله علمی چاپ شده (اعم از تألیف یا ترجمه) در نشریات دانشجویی، دانشگاهی و …

تبصره: تأیید علمی بودن محتوای مقاله توسط مدیر گروه ذیربط انجام خواهد شد.

۳- اجرا یا همکاری در یک طرح پژوهشی به تأیید کارفرما یا مجری طرح

۴-تألیف یا همکاری در تألیف یا ترجمه کتاب

۵- داوطلب از دانشجویان استعدادهای درخشان و یا برگزیدگان المپیادها باشد.

لازم به ذکر است متقاضیان هر رشته تحصیلی با توجه به میانگین معدل اعلام شده اقدام به ثبت نام نمایند.

میانگین معدل رشته های تحصیلی:

 

مهندسی معماری:              ۱۶/۱۳

مهندسی عمـران:             ۱۴/۶۳

مهندسی صنـایع:             ۱۴/۸۶

مهندسی نفــت:              ۱۴/۱۵

 

فرم ثبت نام