برنامه و زمان بندی سرویسهای مخصوص کارگاهها، آزمایشگاهها و تربیت بدنی

برنامه و زمان بندی سرویسهای مخصوص کارگاهها، آزمایشگاهها و تربیت بدنی
اسفند ۹, ۱۳۹۵
29 بازدید

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی : زمان و برنامه حرکت سرویسهای دانشجوئی مخصوص کارگاهها، آزمایشگاهها و کلاسهای تربیت بدنی طبق جداول زیر به اطلاع می رسد : سرویسهای کارگاه ها و آزمایشگاهها سرویس های مربوط به کلاسهای تربیت بدنی لازم به ذکر است که برنامه حرکت سرویسهای ویژه کارگاهها و آزمایشگاهها در ساعاتی است که سرویسهای عادی […]

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی :

زمان و برنامه حرکت سرویسهای دانشجوئی مخصوص کارگاهها، آزمایشگاهها و کلاسهای تربیت بدنی طبق جداول زیر به اطلاع می رسد :

سرویسهای کارگاه ها و آزمایشگاهها

سرویس های مربوط به کلاسهای تربیت بدنی

لازم به ذکر است که برنامه حرکت سرویسهای ویژه کارگاهها و آزمایشگاهها در ساعاتی است که سرویسهای عادی و روزانه دانشگاه حضور ندارند.بدیهی است که در سایر مواقع دانشجویان جهت شرکت در کلاسهای کارگاه و آزمایشگاهها می بایست از سرویسهای عادی موجود دانشگاه استفاده نمایند.