برنامه ویرایش شده حرکت سرویسهای درون شهری دانشگاه گرمسار

آبان ۱۸, ۱۳۹۸
29 بازدید

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی : با توجه به تغییر برنامه حرکتی قطارهای ایستگاه گرمسار از مبداء تهران و نیز درخواست کتبی انجمن صنفی دانشجویان، برنامه ویرایش شده حرکت سرویسهای داخل شهری دانشگاه گرمسار به شرح جدول پیوست به اطلاع می‌رسد: service 98(1)    

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی :

با توجه به تغییر برنامه حرکتی قطارهای ایستگاه گرمسار از مبداء تهران و نیز درخواست کتبی انجمن صنفی دانشجویان، برنامه ویرایش شده حرکت سرویسهای داخل شهری دانشگاه گرمسار به شرح جدول پیوست به اطلاع می‌رسد:

service 98(1)