زمان برگزاری بازیهای رده بندی و فینال مسابقات فوتسال دانشگاه

دی ۱, ۱۳۹۵
50 بازدید

بازیهای رده بندی و فینال مسابقات فوتسال دانشگاه در روز یکشنبه مورخ ۹۵/۱۰/۵ برگزار خواهد شد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه گرمسار، بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، بازی رده بندی مسابقات فوق الذکر ساعت ۱۴:۳۰ و بازی فینال ساعت ۱۵:۰۰ در سالن پوریای ولی شهرستان گرمسار برگزار خواهد شد.

بازیهای رده بندی و فینال مسابقات فوتسال دانشگاه در روز یکشنبه مورخ ۹۵/۱۰/۵ برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه گرمسار، بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، بازی رده بندی مسابقات فوق الذکر ساعت ۱۴:۳۰ و بازی فینال ساعت ۱۵:۰۰ در سالن پوریای ولی شهرستان گرمسار برگزار خواهد شد.