برنامه سرویس های کارگاه های هنرستان امام خمینی (ره) در ترم دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

بهمن ۲۷, ۱۳۹۷
31 بازدید

قابل توجه دانشجویان گرامی : سرویسهای مربوط به کارگاه‌های هنرستان امام خمینی (ره) در نیمسال دوم تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ از روز شنبه مورخ ۹۷/۱۱/۲۷ به شرح جدول پیوست برقرار و آماده ارائه خدمات می باشد: سرویس کارگاههای هنرستان امام خمینی (ره)  

قابل توجه دانشجویان گرامی :

سرویسهای مربوط به کارگاه‌های هنرستان امام خمینی (ره) در نیمسال دوم تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ از روز شنبه مورخ ۹۷/۱۱/۲۷ به شرح جدول پیوست برقرار و آماده ارائه خدمات می باشد:

سرویس کارگاههای هنرستان امام خمینی (ره)