برنامه سرویس های تربیت بدنی خواهران در ترم دوم نیمسال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

اسفند ۱۴, ۱۳۹۶
26 بازدید

قابل توجه دانشجویان گرامی : سرویسهای مربوط به تربیت بدنی، کارگاه و آزمایشگاهها در نیمسال دوم تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ از روز شنبه مورخ ۹۶/۱۲/۵ به شرح جدول پیوست برقرار و آماده ارائه خدمات می باشند. لازم به ذکر است که کلیه کلاسهای تربیت بدنی خواهران در نیمسال تحصیلی مذکور در سالن سرپوشیده دانشگاه پیام نور برگزار خواهد […]

قابل توجه دانشجویان گرامی :

سرویسهای مربوط به تربیت بدنی، کارگاه و آزمایشگاهها در نیمسال دوم تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ از روز شنبه مورخ ۹۶/۱۲/۵ به شرح جدول پیوست برقرار و آماده ارائه خدمات می باشند.

لازم به ذکر است که کلیه کلاسهای تربیت بدنی خواهران در نیمسال تحصیلی مذکور در سالن سرپوشیده دانشگاه پیام نور برگزار خواهد شد.

سرویسهای تربیت بدنی خواهران