برنامه سرویس های تربیت بدنی، کارگاه ها و آزمایشگاه ها

مهر ۳۰, ۱۳۹۶
24 بازدید

قابل توجه دانشجویان گرامی : سرویسهای مربوط به تربیت بدنی، کارگاه و آزمایشگاهها در نیمسال اول تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ از روز شنبه مورخ ۹۶/۷/۲۲ به شرح جداول پیوست برقرار و آماده ارائه خدمات می باشند. لازم به ذکر است که برای کلاسهای کارگاه روز شنبه در ساختمان مرکزی، زمان برگشت، از ساعت ۱۲:۴۰ به ساعت ۱۳:۰۰ تغییر […]

قابل توجه دانشجویان گرامی :

سرویسهای مربوط به تربیت بدنی، کارگاه و آزمایشگاهها در نیمسال اول تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ از روز شنبه مورخ ۹۶/۷/۲۲ به شرح جداول پیوست برقرار و آماده ارائه خدمات می باشند.

لازم به ذکر است که برای کلاسهای کارگاه روز شنبه در ساختمان مرکزی، زمان برگشت، از ساعت ۱۲:۴۰ به ساعت ۱۳:۰۰ تغییر پیدا کرده است.

تربیت بدنی

کارگاهها و آزمایشگاههای ساختمان مرکزی

کارگاه ماشین افزار