برنامه زمان بندی سرویس های دانشجویی در ایام امتحانات

خرداد ۲۰, ۱۳۹۸
32 بازدید

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی : از تاریخ ۲۶ خردادماه تا ۱۱تیرماه ۹۸ (ایام امتحانات) ، برنامه حرکت سرویس های داخل شهری دانشگاه به شرح جدول پیوست اعلام می‌گردد. زمان سرویس ها در امتحانات ترم دوم-۲۶ خرداد تا ۱۱ تیر

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی :

از تاریخ ۲۶ خردادماه تا ۱۱تیرماه ۹۸ (ایام امتحانات) ، برنامه حرکت سرویس های داخل شهری دانشگاه به شرح جدول پیوست اعلام می‌گردد.

زمان سرویس ها در امتحانات ترم دوم-۲۶ خرداد تا ۱۱ تیر