برنامه حضور کارکنان اداره آموزش دانشگاه در تعطیلات تابستانه مردادماه ۱۴۰۰

مرداد ۱۰, ۱۴۰۰
76 بازدید

برنامه حضور کارکنان اداره آموزش دانشگاه در تعطیلات تابستانه مردادماه ۱۴۰۰ جهت دریافت برنامه حضور کارمندان اداره آموزش دانشگاه در تعطیلات تابستانه مردادماه ۱۴۰۰ کلیک نمایید. برنامه حضور کارمندان اداره آموزش دانشگاه در تعطیلات تابستانه مردادماه ۱۴۰۰ (۹ مرداد لغایت ۵ شهریور ماه ۱۴۰۰) دانشجویان گرامی می توانند جهت ارتباط، درخواستها و سوالات خود را […]

برنامه حضور کارکنان اداره آموزش دانشگاه در تعطیلات تابستانه مردادماه ۱۴۰۰

جهت دریافت برنامه حضور کارمندان اداره آموزش دانشگاه در تعطیلات تابستانه مردادماه ۱۴۰۰ کلیک نمایید.

برنامه حضور کارمندان اداره آموزش دانشگاه در تعطیلات تابستانه مردادماه ۱۴۰۰

(۹ مرداد لغایت ۵ شهریور ماه ۱۴۰۰)

دانشجویان گرامی می توانند جهت ارتباط، درخواستها و سوالات خود را با شماره گیری ۳۱۹۳۰۰۰۰-۰۲۳ داخلی ۳۱۲ الی ۳۱۶ مطرح نمایند.

فاطمه رضایی

۰۲۳-۳۱۹۳۰۳۱۲

f.rezaei.edu.ugsr@gmail.com

فاطمه صفری- مریم جورابلو

۰۲۳-۳۱۹۳۰۳۱۳

f.safari.edu.ugsr@gmail.com

سمانه نیک ­اندیش

۰۲۳-۳۱۹۳۰۳۱۴

s.nikandish.edu.ugsr@gmail.com

مریم برومندان

۰۲۳-۳۱۹۳۰۳۱۵

m.broomandan.edu.ugsr@gmail.com

زهرا علیخانی

۰۲۳-۳۱۹۳۰۳۱۶

z.alikhani.edu.ugsr@gmail.com

شنبه

۱۴۰۰/۰۵/۰۹

یکشنبه

۱۴۰۰/۰۵/۱۰

دوشنبه

۱۴۰۰/۰۵/۱۱

سه شنبه

۱۴۰۰/۰۵/۱۲

چهارشنبه

۱۴۰۰/۰۵/۱۳

تعطیل

حضور(ساعت ۱۳-۸)

شنبه

۱۴۰۰/۰۵/۱۶

یکشنبه

۱۴۰۰/۰۵/۱۷

دوشنبه

۱۴۰۰/۰۵/۱۸

سه شنبه

۱۴۰۰/۰۵/۱۹

چهارشنبه

۱۴۰۰/۰۵/۲۰

تعطیل

حضور(ساعت ۱۳-۸)

تعطیل

شنبه

۱۴۰۰/۰۵/۲۳

یکشنبه

۱۴۰۰/۰۵/۲۴

دوشنبه

۱۴۰۰/۰۵/۲۵

سه شنبه

۱۴۰۰/۰۵/۲۶

چهارشنبه

۱۴۰۰/۰۵/۲۷

حضور(ساعت ۱۳-۸)

تعطیل

شنبه

۱۴۰۰/۰۵/۳۰

یکشنبه

۱۴۰۰/۰۵/۳۱

دوشنبه

۱۴۰۰/۰۶/۰۱

سه شنبه

۱۴۰۰/۰۶/۰۲

چهارشنبه

۱۴۰۰/۰۶/۰۳

تعطیل

حضور(ساعت ۱۳-۸)