“برنامه حضور مدیران گروه های آموزشی در دانشگاه نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶”

مهر ۲۹, ۱۳۹۶
28 بازدید

“برنامه حضور مدیران گروه های آموزشی در دانشگاه تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۶” رشته تحصیلی نام مدیرگروه مکان حضور روزها و ساعت حضور راه ارتباطی غیر حضوری مهندسی نفت آقای دکتر علیزاده اتاق عضو هیات علمی شنبه، یکشنبه، دوشنبه ساعت ۸-۱۸ Valializadeh.chem@gmail.com مهندسی معماری آقای مهندس ذکاوت اتاق عضو هیات علمی دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه ساعت […]

“برنامه حضور مدیران گروه های آموزشی در دانشگاه تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۶”

رشته تحصیلی نام مدیرگروه مکان حضور روزها و ساعت حضور راه ارتباطی غیر حضوری
مهندسی نفت آقای دکتر علیزاده اتاق

عضو هیات علمی

شنبه، یکشنبه، دوشنبه

ساعت ۸-۱۸

Valializadeh.chem@gmail.com
مهندسی معماری آقای مهندس ذکاوت اتاق

عضو هیات علمی

دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه

ساعت ۸-۱۸

Meysam.zekavat@yahoo.com

۰۹۱۹۸۰۰۶۰۴۰

مهندسی صنایع آقای دکتر شیری پور اتاق

عضو هیات علمی

یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه

ساعت ۸-۱۹

S_saber2004@yahoo.com
مهندسی عمران آقای مهندس مشتاق اتاق

ریاست دانشکده

یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه

ساعت ۸-۱۱

Civil.ugsr@gmail.com

۰۹۱۲۵۳۲۱۷۳۸ (فقط ارسال پیامک)

دروس عمومی آقای دکترجمالی مقدم اتاق

عضو هیات علمی

شنبه، یکشنبه، دوشنبه

ساعت ۸-۱۵

f.j.moghadam@gmail.com
دروس علوم پایه آقای دکتر فلاح مقدم اتاق

عضو هیات علمی

شنبه، دوشنبه، چهارشنبه

ساعت ۷-۲۰

rezafallahmoghaddam@gmail.com