برنامه حرکت سرویسهای داخل شهری در روزهای ۹ و ۱۰ بهمن ماه

بهمن ۸, ۱۳۹۷
24 بازدید

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند : در روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخه‌های ۹ و ۱۰ بهمن ماه جاری، برنامه حرکت سرویسهای داخل شهری دانشگاه به شرح جدول ذیل می باشد : ردیف حرکت از مقابل ترمینال ۱ ۷:۳۰ ۲ ۱۱   ردیف حرکت از سایت دانشگاه ۱ ۱۰:۳۰ ۲ ۱۳:۳۰ ۳ ۱۶:۰۰ […]

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند :

در روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخه‌های ۹ و ۱۰ بهمن ماه جاری، برنامه حرکت سرویسهای داخل شهری دانشگاه به شرح جدول ذیل می باشد :

ردیف حرکت از مقابل ترمینال
۱ ۷:۳۰
۲ ۱۱

 

ردیف حرکت از سایت دانشگاه
۱ ۱۰:۳۰
۲ ۱۳:۳۰
۳ ۱۶:۰۰