برنامه حرکت سرویسهای داخل شهری از ۱۶ تا ۲۰ دیماه ۹۶

دی ۱۳, ۱۳۹۶
31 بازدید

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند : از تاریخ ۱۶ لغایت ۲۰ دیماه ۹۶، برنامه حرکت سرویسهای داخل شهری دانشگاه به شرح جدول ذیل می باشد : ردیف حرکت از مقابل ترمینال ۱ ۸:۱۵ ۲ ۱۰:۳۰ ۳ ۱۲:۰۰   ردیف حرکت از سایت دانشگاه ۱ ۹:۰۰ ۲ ۱۱:۱۵ ۳ ۱۲:۴۵

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند :

از تاریخ ۱۶ لغایت ۲۰ دیماه ۹۶، برنامه حرکت سرویسهای داخل شهری دانشگاه به شرح جدول ذیل می باشد :

ردیف حرکت از مقابل ترمینال
۱ ۸:۱۵
۲ ۱۰:۳۰
۳ ۱۲:۰۰

 

ردیف حرکت از سایت دانشگاه
۱ ۹:۰۰
۲ ۱۱:۱۵
۳ ۱۲:۴۵