برنامه حرکت سرویسهای داخل شهری از ۱۵ تا ۱۹ دیماه ۹۷

دی ۱۰, ۱۳۹۷
28 بازدید

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند : از تاریخ ۱۵ لغایت ۱۹ دیماه ۹۷، برنامه حرکت سرویسهای داخل شهری دانشگاه به شرح جدول ذیل می باشد : ردیف حرکت از مقابل ترمینال ۱ ۸ ۲ ۱۰ ۳ ۱۲   ردیف حرکت از سایت دانشگاه ۱ ۱۱ ۲ ۱۳ ۳ ۱۶    

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند :

از تاریخ ۱۵ لغایت ۱۹ دیماه ۹۷، برنامه حرکت سرویسهای داخل شهری دانشگاه به شرح جدول ذیل می باشد :

ردیف حرکت از مقابل ترمینال
۱ ۸
۲ ۱۰
۳ ۱۲

 

ردیف حرکت از سایت دانشگاه
۱ ۱۱
۲ ۱۳
۳ ۱۶