برنامه حرکتی سرویس های تربیت بدنی دختران در ترم دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷

اسفند ۴, ۱۳۹۷
30 بازدید

قابل توجه دانشجویان دختری که در ترم دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷ تربیت بدنی دارند: برنامه حرکتی و مسیرهای سرویس رفت و برگشت به دانشگاه پیام نور به را شرح جدول پیوست به استحضار می رساند : برنامه حرکتی سرویس های تربیت بدنی دختران

قابل توجه دانشجویان دختری که در ترم دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷ تربیت بدنی دارند:

برنامه حرکتی و مسیرهای سرویس رفت و برگشت به دانشگاه پیام نور به را شرح جدول پیوست به استحضار می رساند :

برنامه حرکتی سرویس های تربیت بدنی دختران