برنامه زمان بندی سرویسهای درون شهری دانشگاه از ۲۰ تا ۲۴ خرداد ماه ۹۶

خرداد ۱۷, ۱۳۹۶
28 بازدید

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند : از تاریخ ۲۰ لغایت ۲۴ خرداد ماه، برنامه حرکت سرویسهای داخل شهری دانشگاه به شرح جدول ذیل می باشد : ردیف حرکت از مقابل ترمینال ۱ ۸:۰۰ ۲ ۱۰:۰۰ ۳ ۱۲:۰۰   ردیف حرکت از سایت دانشگاه ۱ ۱۰:۳۰ ۲ ۱۳:۰۰

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند :

از تاریخ ۲۰ لغایت ۲۴ خرداد ماه، برنامه حرکت سرویسهای داخل شهری دانشگاه به شرح جدول ذیل می باشد :

ردیف حرکت از مقابل ترمینال
۱ ۸:۰۰
۲ ۱۰:۰۰
۳ ۱۲:۰۰

 

ردیف حرکت از سایت دانشگاه
۱ ۱۰:۳۰
۲ ۱۳:۰۰