برنامه حرکتی سرویسهای درون شهری دانشگاه گرمسار

بهمن ۲۰, ۱۳۹۵
31 بازدید

قابل توجه دانشجویان گرامی : برنامه و مسیر حرکت سرویسهای دانشجوئی داخل شهری دانشگاه گرمسار به شرح جدول پیوست اعلام می گردد. لازم به ذکر است که سرویسهای مذکور از تاریخ ۹۵/۱۱/۲۳ برقرار می باشد. برنامه و ساعت حرکت سرویسهای درون شهری دانشگاه در ترم دوم ۹۵-۹۶  

قابل توجه دانشجویان گرامی :

برنامه و مسیر حرکت سرویسهای دانشجوئی داخل شهری دانشگاه گرمسار به شرح جدول پیوست اعلام می گردد.

لازم به ذکر است که سرویسهای مذکور از تاریخ ۹۵/۱۱/۲۳ برقرار می باشد.

برنامه و ساعت حرکت سرویسهای درون شهری دانشگاه در ترم دوم ۹۵-۹۶