برنامه حرکتی سرویسهای درون شهری دانشگاه گرمسار از تاریخ ۹۸/۲/۳ لغایت پایان ترم جاری

اردیبهشت ۲, ۱۳۹۸
35 بازدید

قابل توجه دانشجویان گرامی : با توجه به انتقال ساختمان آزمایشگاهها و کارگاهها به داخل سایت دانشگاه،‌ برنامه حرکتی سرویسهای دانشجوئی داخل شهری دانشگاه به شرح جدول ذیل اصلاح می‌گردد: برنامه حرکت سرویسهای درون شهری دانشگاه از تاریخ ۹۸/۲/۳ لغایت پایان ترم دوم  

قابل توجه دانشجویان گرامی :

با توجه به انتقال ساختمان آزمایشگاهها و کارگاهها به داخل سایت دانشگاه،‌ برنامه حرکتی سرویسهای دانشجوئی داخل شهری دانشگاه به شرح جدول ذیل اصلاح می‌گردد:

برنامه حرکت سرویسهای درون شهری دانشگاه از تاریخ ۹۸/۲/۳ لغایت پایان ترم دوم