برنامه حرکتی سرویسهای درون شهری دانشگاه گرمسار در ترم دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

بهمن ۲۱, ۱۳۹۷
27 بازدید

قابل توجه دانشجویان گرامی : برنامه زمان بندی حرکت سرویسهای دانشجوئی داخل شهری دانشگاه گرمسار در ترم دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ بر اساس ساعات اعلام شده کلاسها در این ترم، به شرح جدول پیوست اعلام می‌گردد. برنامه حرکت سرویسهای درون شهری دانشگاه گرمسار در نیمسال دوم ۹۸-۱۳۹۷

قابل توجه دانشجویان گرامی :

برنامه زمان بندی حرکت سرویسهای دانشجوئی داخل شهری دانشگاه گرمسار در ترم دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ بر اساس ساعات اعلام شده کلاسها در این ترم، به شرح جدول پیوست اعلام می‌گردد.

برنامه حرکت سرویسهای درون شهری دانشگاه گرمسار در نیمسال دوم ۹۸-۱۳۹۷