برنامه حرکتی سرویسهای درون شهری دانشگاه گرمسار در ترم اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

مهر ۲۵, ۱۳۹۷
25 بازدید

قابل توجه دانشجویان گرامی : برنامه زمان بندی جدید حرکت سرویسهای دانشجوئی داخل شهری دانشگاه گرمسار در ترم اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ بر اساس ساعات اعلام شده کلاسها و پس از مشورت با اعضای شورای صنفی دانشجوئی دانشگاه، و با در نظر گرفت زمان حرکت قطارهای محلی به سمت تهران، در این ترم به شرح جدول […]

قابل توجه دانشجویان گرامی :

برنامه زمان بندی جدید حرکت سرویسهای دانشجوئی داخل شهری دانشگاه گرمسار در ترم اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ بر اساس ساعات اعلام شده کلاسها و پس از مشورت با اعضای شورای صنفی دانشجوئی دانشگاه، و با در نظر گرفت زمان حرکت قطارهای محلی به سمت تهران، در این ترم به شرح جدول پیوست اعلام می گردد.

برنامه جدید حرکت سرویسهای درون شهری دانشگاه گرمسار