برنامه حرکتی سرویسهای دانشگاه در ۳ روز پایانی امتحانات آخر ترم نیمسال اول ۹۸-۱۳۹۷

بهمن ۲, ۱۳۹۷
30 بازدید

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی : برنامه حرکتی سرویسهای مذکور در ۳ روز پایانی امتحانات یعنی روزهای ۶ و ۷ و ۸ بهمن، به شرح جداول ذیل به اطلاع رسانده می‌شود: لازم به ذکر است که برنامه حرکت سرویسهای درون شهری دانشگاه برای روزهای ۶ و ۷ بهمن ماه در یک جدول، و برنامه روز ۸ […]

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی :

برنامه حرکتی سرویسهای مذکور در ۳ روز پایانی امتحانات یعنی روزهای ۶ و ۷ و ۸ بهمن، به شرح جداول ذیل به اطلاع رسانده می‌شود:

لازم به ذکر است که برنامه حرکت سرویسهای درون شهری دانشگاه برای روزهای ۶ و ۷ بهمن ماه در یک جدول، و برنامه روز ۸ بهمن در جدولی جداگانه تهیه شده است.

برنامه حرکتی سرویسهای درون شهری دانشگاه در روزهای ۶ و ۷ بهمن ماه

برنامه حرکتی سرویسهای درون شهری دانشگاه در روز ۸ بهمن ماه