برنامه حرکتی سرویس های دانشجوئی در ایام امتحانات پایان ترم اول سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

دی ۲۱, ۱۳۹۸
35 بازدید

قابل توجه دانشجویان گرامی برنامه حرکتی سرویس های دانشجویی در ایام امتحانات پایان ترم اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸ مطابق فایل پیوست می باشد: سرویس دانشجوئی در ایام امتحانات پایان ترم

قابل توجه دانشجویان گرامی

برنامه حرکتی سرویس های دانشجویی در ایام امتحانات پایان ترم اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸ مطابق فایل پیوست می باشد:

سرویس دانشجوئی در ایام امتحانات پایان ترم