برنامه حرکتی سرویسهای داخل شهری از ۱۴ لغایت ۱۸ دیماه ۹۸

دی ۱۱, ۱۳۹۸
31 بازدید

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی : برنامه زمان بندی و مسیر حرکتی سرویسهای داخل شهری دانشگاه گرمسار از روز شنبه لغایت چهارشنبه مورخه های ۱۴ الی ۲۱ دیماه ۹۸ به شرح ذیل خواهد بود : ردیف حرکت از داخل شهر ۱ ۸:۰۰ ۲ ۱۰:۳۰ ۳ ۱۲:۴۰ ردیف حرکت از سایت دانشگاه ۱ ۱۰:۰۰ ۲ ۱۲:۴۵ ۳ […]

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی :

برنامه زمان بندی و مسیر حرکتی سرویسهای داخل شهری دانشگاه گرمسار از روز شنبه لغایت چهارشنبه مورخه های ۱۴ الی ۲۱ دیماه ۹۸ به شرح ذیل خواهد بود :

ردیف

حرکت از داخل شهر

۱

۸:۰۰

۲

۱۰:۳۰

۳

۱۲:۴۰

ردیف

حرکت از سایت دانشگاه

۱

۱۰:۰۰

۲

۱۲:۴۵

۳

۱۵:۳۰

مسیر حرکتی: راه‌آهن – میدان انقلاب- میدان استاندارد- میدان امام- میدان استاندارد- میدان بسیج – سایت دانشگاه و بالعکس