برنامه جلسه معارفه (مجازی) نو ورودان ۱۳۹۹

آذر ۲۵, ۱۳۹۹
45 بازدید

  برنامه جلسه معارفه (مجازی) نو ورودان ۱۳۹۹ به اطلاع دانشجویان ورودی ۱۳۹۹ می رساند برنامه معارفه دانشجویان هر رشته با مدیران گروه های آموزشی خود، به شرح ذیل می باشد. خواهشمند است کلیه دانشجویان ورودی ۱۳۹۹ در تاریخ و ساعت مقرر حتما در جلسه حضور داشته باشند. برنامه جلسات: علوم کامپیوتر: سه شنبه –۹۹/۹/۲۵ ساعت ۱۲:۳۰ […]

  برنامه جلسه معارفه (مجازی) نو ورودان ۱۳۹۹

به اطلاع دانشجویان ورودی ۱۳۹۹ می رساند برنامه معارفه دانشجویان هر رشته با مدیران گروه های آموزشی خود، به شرح ذیل می باشد. خواهشمند است کلیه دانشجویان ورودی ۱۳۹۹ در تاریخ و ساعت مقرر حتما در جلسه حضور داشته باشند.

برنامه جلسات:

علوم کامپیوتر:

سه شنبه –۹۹/۹/۲۵ ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۳:۳۰

لینک ورود به جلسه: / http://vc3.fmgarmsar.ac.ir/olum-computer

 مهندسی معماری:

سه شنبه- ۹۹/۹/۲۶ ساعت::۰ ۱۲:۳الی ۱۴:۰۰

لینک ورود به جلسه: http://vc3.fmgarmsar.ac.ir/memari

مهندسی عمران:

چهارشنبه- ۹۹/۹/۲۶ ساعت: ۱۱:۰۰ الی ۱۲:۳۰

لینک ورود به جلسه: /http://vc3.fmgarmsar.ac.ir/omran

علوم مهندسی:

چهارشنبه- ۹۹/۹/۲۶ ساعت: ۱۸:۰۰ الی ۱۹:۳۰

لینک ورود به جلسه: /http:// vc3.fmgarmsar.ac.ir/olum-mohandesi

مهندسی نفت:

شنبه-۹۹/۹/۲۹ ساعت: ۱۲:۰۰ الی ۱۳:۳۰

لینک ورود به جلسه: / http://vc3.fmgarmsar.ac.ir/naft

گروه مهندسی صنایع:

شنبه- ۹۹/۹/۲۹  ساعت: ۱۸:۰۰ الی ۱۹:۳۰

لینک جلسه: / http://vc3.fmgarmsar.ac.ir/sanaye