برنامه جدید حرکتی سرویسهای درون شهری دانشگاه گرمسار با احتساب کارگاهها و آزمایشگاههای ساختمان مرکزی در ترم دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

بهمن ۲۷, ۱۳۹۷
25 بازدید

قابل توجه دانشجویان گرامی : برنامه جدید زمان بندی حرکت سرویسهای دانشجوئی داخل شهری دانشگاه گرمسار در ترم دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ بر اساس ساعات اعلام شده کلاسها و با در نظر گرفتن زمان کلاسهای آزمایشگاه و کارگاههایی که در این ترم در ساختمان مرکزی تشکیل می‌گردد، به شرح جدول پیوست اعلام می‌گردد. لازم به […]

قابل توجه دانشجویان گرامی :

برنامه جدید زمان بندی حرکت سرویسهای دانشجوئی داخل شهری دانشگاه گرمسار در ترم دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ بر اساس ساعات اعلام شده کلاسها و با در نظر گرفتن زمان کلاسهای آزمایشگاه و کارگاههایی که در این ترم در ساختمان مرکزی تشکیل می‌گردد، به شرح جدول پیوست اعلام می‌گردد.

لازم به ذکر است که در برنامه اعلام شده جدید که از روز یکشنبه مورخ ۹۷/۱۱/۲۸ برقرار خواهد بود، مسیر حرکتی یکی از سرویسها (مینی بوس قرمز رنگ به رانندگی آقای عقیل قباخلو) در مسیر رفت و برگشت از مقابل ساختمان مرکزی دانشگاه برنامه ریزی شده است و دانشجویان گرامی می‌توانند جهت رسیدن به کلاسهای کارگاه و آزمایشگاه خود در ساختمان مرکزی دانشگاه، از آن استفاده نمایند.

برنامه جدید حرکت سرویسهای درون شهری دانشگاه گرمسار با احتساب کارگاهها و آزمایشگاههای ساختمان مرکزی در نیمسال دوم ۹۸-۱۳۹۷