بازدید دانشجویان گروه مهندسی نفت از پژوهشگاه صنعت نفت

دی ۸, ۱۳۹۷
41 بازدید

طبق هماهنگی های انجام شده توسط مدیر دفترارتباط با صنعت دانشگاه با پژوهشگاه صنعت نفت، دانشجویان گروه مهندسی نفت دانشگاه گرمسار به همراه خانم دکتر درخشانی استاد درس زمین شناسی نفت و با همکاری دانشجویان انجمن علمی گروه مهندسی نفت، روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۹/۲۸ ازپژوهشگاه صنعت نفت بازدید علمی به عمل آوردند.       

طبق هماهنگی های انجام شده توسط مدیر دفترارتباط با صنعت دانشگاه با پژوهشگاه صنعت نفت، دانشجویان گروه مهندسی نفت دانشگاه گرمسار به همراه خانم دکتر درخشانی استاد درس زمین شناسی نفت و با همکاری دانشجویان انجمن علمی گروه مهندسی نفت، روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۹/۲۸ ازپژوهشگاه صنعت نفت بازدید علمی به عمل آوردند. 

15    14

IMG_0443