بازدید علمی دانشجویان مهندسی نفت از سازند قم

اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۸
30 بازدید

روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ دانشجویان گروه مهندسی نفت دانشگاه به سرپرستی جناب آقای دکتر علی زاده و خانم دکتر درخشانی از سازند قم به عنوان تارگت نفتی در زون ایران مرکزی در منطقه گرمسار بازدید علمی به عمل آوردند.         

روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ دانشجویان گروه مهندسی نفت دانشگاه به سرپرستی جناب آقای دکتر علی زاده و خانم دکتر درخشانی از سازند قم به عنوان تارگت نفتی در زون ایران مرکزی در منطقه گرمسار بازدید علمی به عمل آوردند.

DSC_1532        DSC_1544

DSC_1569