اینفوگرافی شورای موارد خاص

شهریور ۳۱, ۱۳۹۹
34 بازدید

قابل توجه دانشجویان محترم مطالب مربوط به شورای موارد خاص که اینفوگرافی ان در ذیل امده، در سایت دانشگاه / امور دانشجویی/ بخش سوم، اطلاع رسانی شده است. اینفوگرافی شورای موارد خاص دانشگاه

قابل توجه دانشجویان محترم

مطالب مربوط به شورای موارد خاص که اینفوگرافی ان در ذیل امده، در سایت دانشگاه / امور دانشجویی/ بخش سوم، اطلاع رسانی شده است.

اینفوگرافی شورای موارد خاص دانشگاه