اولین جلسه اداری با حضور ریاست جدید دانشگاه برگزار شد

اولین جلسه اداری با حضور ریاست جدید دانشگاه برگزار شد
مرداد ۳۱, ۱۳۹۴
58 بازدید

اولین جلسه شورای اداری دانشگاه گرمسار با حضور آقای دکتر لحمیان ریاست جدید دانشگاه، عصر روز پنجشنبه برگزار شد. در ابتدای این دیدار، آقای داود احمدی معاونت دانشگاه، ضمن خوشامد گویی به آقای دکتر لحمیان ریاست جدید دانشگاه و معرفی همکاران، از زحمات آقای دکتر احمدی ریاست پیشین تشکر کرده و برای آقای دکتر لحمیان […]

اولین جلسه شورای اداری دانشگاه گرمسار با حضور آقای دکتر لحمیان ریاست جدید دانشگاه، عصر روز پنجشنبه برگزار شد.

در ابتدای این دیدار، آقای داود احمدی معاونت دانشگاه، ضمن خوشامد گویی به آقای دکتر لحمیان ریاست جدید دانشگاه و معرفی همکاران، از زحمات آقای دکتر احمدی ریاست پیشین تشکر کرده و برای آقای دکتر لحمیان در سمت جدید آرزوی توفیق نمودند.

در ادامه این جلسه، آقای دکتر لحمیان نیز با تقدیر از زحمات آقای دکتر احمدی ریاست قبلی دانشگاه، به ظرفیتهای بالقوه شهرستان در تبدیل شدن به قطب دانشگاهی کشور اشاره کرده و بر تلاش و همدلی بیشتر همکاران برای رسیدن به این هدف تأکید کردند.

IMG_3174