اولین جشنواره ملی دانشجویی بینش

بهمن ۱۲, ۱۳۹۹
28 بازدید

قابل توجه دانشجویان علاقمند: دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر اولین جشنواره ملی دانشجویی بینش را در مقیاس کشوری و در محورهای اجتماعی، فرهنگی، مدیریت شهری برگزار می کند. مهلت ارسال آثار: ۸ بهمن ۱۳۹۹ الی۲۰ فروردین ۱۴۰۰

قابل توجه دانشجویان علاقمند:

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر اولین جشنواره ملی دانشجویی بینش را در مقیاس کشوری و در محورهای اجتماعی، فرهنگی، مدیریت شهری برگزار می کند.

مهلت ارسال آثار: ۸ بهمن ۱۳۹۹ الی۲۰ فروردین ۱۴۰۰

پوستر جشنواره بینش