اولین جشنواره فرهنگی، هنری و اجتماعی پروین

فروردین ۲۸, ۱۴۰۰
34 بازدید

تقویم جشنواره: مهلت دریافت آثار: تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ اختتامیه: ۲۲ خرداد سال ۱۴۰۰ جهت کسب اطلاعات و ارسال آثار به شیوه نامه و سایت جشنواره به نشانی و سایت زیر مراجعه نمایید: https://parvinfestival.alzahra.ac.ir اولین جشنواره پروین

پوستر جشنواره پروین

تقویم جشنواره:

مهلت دریافت آثار: تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

اختتامیه: ۲۲ خرداد سال ۱۴۰۰

جهت کسب اطلاعات و ارسال آثار به شیوه نامه و سایت جشنواره به نشانی و سایت زیر مراجعه نمایید:

https://parvinfestival.alzahra.ac.ir

اولین جشنواره پروین