انقلاب اسلامی و دانشگاه ها – رشد جمعیت دانشجوئی کشور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی و دانشگاه ها – رشد جمعیت دانشجوئی کشور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی
بهمن ۱۱, ۱۳۹۴
24 بازدید

معاونت آموزشی وزارت علوم : به برکت انقلاب اسلامی جمعیت دانشجویی در ایران بیشتر از پنج برابر میانگین جهانی است. دکتر مجتبی شریعتی نیاسر گفت : طی ۳۷ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی شمار دانشجویان در ایران از ۱۷۰ هزار نفر به چهار میلیون و ۸۰۰ هزار نفر افزایش یافته است. وی افزود: مشکلی برای […]

معاونت آموزشی وزارت علوم : به برکت انقلاب اسلامی جمعیت دانشجویی در ایران بیشتر از پنج برابر میانگین جهانی است.

دکتر مجتبی شریعتی نیاسر گفت : طی ۳۷ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی شمار دانشجویان در ایران از ۱۷۰ هزار نفر به چهار میلیون و ۸۰۰ هزار نفر افزایش یافته است.

وی افزود: مشکلی برای جذب دانشجو در دانشگاه ها وجود ندارد و با توجه به ظرفیت های موجود امکان جذب بیش از میزان فعلی نیز فراهم است.

معاون آموزشی وزارت علوم از اجرای طرح آمایش آموزش عالی کشور خبر داد و ساماندهی و ارتقای مراکز دانشگاهی با دانشجوی کمتر از دو هزار نفر، ماموریت گرایی و کیفیت بخشی در انجام ماموریت ها و وظایف وزارت علوم و دانشگاه ها، تمرکززدایی از فعالیت بخش دولتی و بسترسازی برای افزایش حضور بخش خصوصی در توسعه آموزش عالی را از اجزای آن برشمرد.

شریعتی نیاسر تصریح کرد: استفاده از توان بخش خصوصی از مولفه های مهم توسعه کمی و کیفی مراکز دانشگاهی در سطح کشور است، لذا باید بستر رشد فعالیت مراکز آموزش عالی غیردولتی بیش از پیش فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: باید با اجرای دقیق طرح تمرکززدایی از نظام آموزش عالی بخش عمده ای از اختیارهای وزارت علوم به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی واگذار شود و این وزارتخانه بیشتر بر فعالیت های آنها نظارت داشته باشد.

معاون آموزشی وزارت علوم همچنین با اشاره به رشد ۹ درصدی اعتبارهای آموزش عالی دربودجه سال آینده گفت: باید از تمام ظرفیت های موجود برای افزایش سطح کیفی آموزش های این بخش بهره گرفت.